نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته جشن عاطفه ها با هدف توجیه و نحوه برگزاری مراسم در مدارس برگزار شد


به گزارش " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه یک،جلسه کمیته عاطفه ها با حضور اعضا در محل دفتر معاون پرورشی ناحیه یک برگزار شد.

در این جلسه "زهره امیرچقماقی" رییس ناحیه یک ضمن خیر مقدم در خصوص اهمیت و جایگاه نودوستی و کمک کردن و همیاری در امور خیریه نکاتی را بیان کرد.در ادامه "محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه یک به برنامه های اجرایی شیوه نامه جشن عاطفه ها اشاره نمود و سپس"فروغی فر" رییس کمیته امداد ناحیه یک نكاتي در مورد انفاق بيان نمود و گزارشی از اقدامات انجام شده را بیان کرد  .در پایان جلسه اعضاء در زمینه نحوه برگزاری برنامه های مراسم نظرات خود را بیان کردند.

شایان ذکر است مراسم جشن عاطفه ها 11 مهرماه در تمامی مدارس ناحیه برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه: