نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره یک


مقام معظم رهبری در دیدار معلمان نمونه کشور :

هرچه در سرتا سر کشور از جلوه های پیشرفت و دستاورد وابتکاری ببینید ریشه در آموزش وپرورش دارد ، اینجا را درست کنید تا همه جا درست شود.

                                                 دبیرخانه پروژه مهر97

آدرس کوتاه: