نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره چهل و شش


آیا می دانید ؟؟؟

مدیران جدیدالانتصاب باید سامانه های مربوطه را در اختیار گرفته ودر اسرع وقت نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام کنند .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

آدرس کوتاه: