نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره چهل و دو


آیا میدانید ؟؟؟ (افتتاح  حساب یکپارچه )

براساس دستورالعمل ستاد پروژه مهر (نمونه برگ ارزیابی عملکرد از نحوه فعالیت های شورا بازگشایی واحدهای آموزشی ) فعال نمودن حساب پشتیبان مدارس   الزامی است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

آدرس کوتاه: