نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره پنج


آیا می دانید ؟؟؟

زیبا سازی ، آماده سازی و ایجاد شادابی در مدرسه جهت بازگشایی در آغاز ماه مهر از اهداف شورای بازگشایی مدارس  می باشد .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

آدرس کوتاه: