نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره هشت


آیا می دانید ؟؟؟

تهیه تقویم زمان بندی و اولویت بندی کارها جهت آماده سازی مدرسه از وظایف شورای بازگشایی  مدرسه می باشد .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

آدرس کوتاه: