نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معارفه کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک صورت گرفت


به گزارش "علی محمدی"مسئول روابط عمومی ناحیه یک، همراه با اولین جلسه شورای معاونین این مدیریت در سال 98 و با حضور "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه و معاونین و کارشناسان اداره ،مراسم تکریم و معارفه کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک صورت گرفت.

در این جلسه "زهره امیرچقماقی"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، از زحمات " ابوالفضل آزادنیا " که ایشان را از نیروهای خلاق ، و مجرب نام برد تشکر و قدردانی کرد و آقای "علی عوض پور" را به سمت کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک منصوب و معرفی کرد.

روابط عمومی این مدیریت برای آقایان آزادنیا و عوض پور آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون دارد.

 

آدرس کوتاه: