نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره تربیت بدنی ویژه آموزگاران دوره اول ابتدایی ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک، دوره ضمن خدمت  تربیت بدنی آموزگاران پایه اول ، دوم وسوم  برگزار گردید.

این دوره به مدت 40 ساعت در دبیرستان برازنده مقدم 2 و سالن های ورزشی دانش و شهدای معلم با شرکت فعال همکاران و در گروه های مختلف برگزار گردید."زهره امیر چقماقی" و"مصطفی خلیلی" رییس اداره تربیت بدنی اداره کل ، خانم بابایی حوزه تربیت بدنی اداره کل و"سعید فخرابادی"کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه از این دوره بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: