نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیران متوسطه ناحیه برگ زرین دیگری را به ویترین افتخارات ناحیه یک افزودند


کسب مقام سوم کشوری مسابقات رشته علوم آزمایشگاهی توسط دبیران مجرب ناحیه یک ؛ آقایان رامشک و شکوهیان از دبیرستان دوره اول شاهد آقا را به جامعه فرهنگیان استان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک

آدرس کوتاه: