نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی با مدیران اجرا کننده مراسمات بازگشایی ماه مهر برگزار شد


به گزارش "علی محمدی" مسئول روابط عمومی و دبیر پروژه مهر ناحیه،جلسه هماهنگی با مدیران مدارس اجرا کننده مراسمات آغاز سال تحصیلی در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی ناحیه برگزار شد. در این جلسه "زهره امیر چقماقی " مدیر ناحیه یک از مدیران خواست تا حداکثر ظرفیت و توان را بکار گیرند تا ماه مهر و آغاز سال تحصیلی با در نظر گرفتن شئونات ماه محرم در خاطره دانش آموزان ثبت شود.

شایان ذکر است مراسمات بازگشایی ماه مهر در تمامی مدارس ناحیه برگزار خواهد شد و مراسمات نمادین در دبستان های: سرای دانش نو (غنچه های حسینی)  و دخترانه معلم (شکوفه های حسینی) و دبیرستانهای: منیری (مهر و مقاومت) و ابویی نژاد (خانه و مدرسه) و حاج محمود خلیلی (و دکتر ولی شاهی برگزار خواهد شد و کارشناسان و ارزیابان اداره از تمامی مدارس بازدید به عمل خواهند آورد.

آدرس کوتاه: