نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید میدانی از مدارس جهت اجرای مطلوب پروژه مهر96 ناحیه یک


به گزارش "علی محمدی" مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی ناحیه یک، طی هفته گذشته و چند روز اخیر بازدید میدانی از تعدادی مدارس ناحیه یک انجام شد.

در راستای مبحث مهم پروژه مهر و اجرای مطلوب آن و آماده سازی مدارس جهت حضور دانش آموزان ، "حسن کافی" معاون پشتیبانی و نائب رييس پروژه مهر به اتفاق "کاظم غلامپور" دبیر پروژه مهر ناحیه یک و"حمیدرضا زارع" کارشناس مسئول و عضو ستاد ساماندهی بصورت تصادفی از تعدادی مدارس ناحیه یک بازدید به عمل آوردند.

آدرس کوتاه: