نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از پایگاه اسکان ناحیه یک


به گزارش "علی محمدی" روابط عمومی ستاد اسکان ناحیه یک،"عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با همراهی هیئت همراه و "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک  از ستاد اسکان شماره یک فرهنگیان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دانافر با تعدادی از مسافرینی که به ستاد مراجعه نموده بودند  صحبت کرد و برایشان آرزوی موفقیت و سفر بی خطر از خداوند خواستار شد و سپس با حضور در قسمت پذیرش ستاد با همکاران و کارشناسان مربوطه در خصوص ثواب خدمت به خلق صحبت نمود و از زحماتشان تشکر کرد.

 

آدرس کوتاه: