..::: سال 1393 :::...                                            


---------------------

سامانه سازماندهی معلمان ابتدایی

به زودی فعال خواهد شد
با توجه به احتمال خارج شدن برخی از مدارس ابتدایی از لیست مدارس دولتی و افزایش همکاران انتقالی به ناحیه و بالتبع انتقال به لیست سازماندهی « زمان قطعی سازماندهی» طی روزهای آتی و از طرق: همین صفحه / اطلاع رسانی به مدارس از طریق اتوماسیون اداری به اطلاع عموم همکاران خواهد رسید
..:: ارتباط سریع ::..

وب سايت
هوشمندسازي
مدارس
دامنه مدارس
سامانه برگزاری امتحانات نهایی

..::: لینکستان :::..                ...:::: تابلو اعلانات ::::...

سامانه برنامه ريزي وارزيابي هوشمندسازي مدارس كشور
...::::::: تبلیغات :::::::...
 
...::::: مناسبت :::::...

...:::: اطلاعیه ویژه ::::....